Applied Statistics and Informatics:

 

Sl

Name

1

Ms. MAMTA JAIN

2

SUNNY KUMAR

3

PARTH DHARMESH DAVE

4

Ms. SAMANWITA GHOSH

5

Ms. DIKSHA PATEL

6

Ms. TULIKA DUTTA

7

Ms. KRITIKA GULATI

8

KULDEEP BANA

9

VICKY SUMAN

10

FAIZAL M K

11

NILANJAN SAHA

12

Ms. KOLAGANI SHIVAPARVATHI  REDDY

13

NIKHIL KUMAR

14

PAWEL KUMAR SOGRA

15

TIRTHA MANDAL

16

DEBAPOM DAS

17

ASHU GANGWAR

18

Ms. KALPANA SINGH

19

Ms. TINTISA SENGUPTA

20

NAGENDRA NATH MISHRA

21

KULDEEP SONI

22

Ms. ASHIMA JAIN

23

Ms. SHOURAYYA

24

SUCHINTYA CHAKRABORTY

25

Ms. NIDHI PRAKASH

26

SHIVENDER PRATAP SINGH

27

Ms. HITAISHI ARORA

28

ABHISHEK ANAND

29

CHIRANJIBI MAHAPATRA

30

Ms. PRIYANKA YADAV

31

ASHISH MAURYA

32

RAJAT AGARWAL

33

CHANDAKANT