Mathematics:

 

Sr

Name

1

PROTIK KUMAR PAUL

2

Ms. NAMRATA BISWAS

3

AKASH VERMA

4

KETAN KHULLAR

5

Ms. MADHU KUMARI MEENA

6

Ms. MAITREYEE RUDOLA

7

DEEPANSHU VERMA

8

WASIM AKRAM

9

SOMPURKAR RAJAS SANDEEP

10

SHASHANK VIKRAM SINGH

11

Ms. V.KRISHNA

12

Ms. SUMAN GADHAWAL

13

NARESH KUMAR

14

AMIT PATRA

15

YOGESH KUMAR

16

MASHKOOR ALI

17

Ms. ANKITA GARG

18

DILEEP KUMAR

19

SHIDHESH DATTATRAYA SUPEKAR

20

AJAY SINGH

21

DEEPAK BHORIYA

22

SYED SHAMS UL HUDA

23

SHYAM SUNDAR

24

KALYAN MONDAL

25

DIBYENDU BISWAS

26

ASIM JANA

27

SHOAIB AKHTAR

28

RAM PRASAD YADAV

29

NITISH KUMAR SINGH