Mathematics:

 

Sr

Name

1

ABHIDIP ROY

2

SAYAN DUTTA

3

PRIYA GARG

4

GAURANG MANGAL

5

ROHIT RAWAT

6

HIMADRI HALDER

7

BAPIN MIRDHA

8

RAKESH KUMAR

9

PRAVINDRA KUMAR

10

NITISH KUMAR

11

TANMAY KUMAR MOHANTA

12

KHEMRAJ CHANDEL

13

RITIKA NAIR

14

ANAND KUMAR CHAUHAN

15

CHAMAN KUMAR SAHU

16

SURBHI

17

GIRDHARI LAL MEENA

18

RINKU

19

GAURAV

20

VIKRAM

21

SHUBHAM TOMER

22

SHIVAM MAURYA

 23

SIMRAN

24

PANKAJ SHARMA

25

YOGESH

26

SACHIN GARG

27

PARDEEP KUMAR

28

SAUMYAJIT DAS

29

RAJESH