http://www.math.iitb.ac.in/title.gif


Research Scholars

 

Sl.

Name

Roll No.

Office

Category

Supervisor

1

Sakil Ahamed

164090001

 

TA

 

2

Bhim Sen Choudhary

164090002

 

TA

 

3

Buddhadev Hajra

164090003

 

TA

 

4

Bappa Bisai

164090004

 

TA

 

5

Marria Ann Mathew

164090005

 

TA

 

6

Ashish Kumar Sharma

164090006

 

TA

 

7

Ruma Rani Maity

164090007

 

TA

 

8

Vivek Kumar

164090009

 

TA

 

9

Ankit Mishra

164090010

 

TA

 

10

Anup Kumar Mandal

164093001

 

FA

 

11

Arghya Pramanik

164093004

 

FA

 

12

Sibaprasad Barik

164093005

 

FA

 

13

SuryaWanshi Mansi Anil

164093006

 

FA

 

14

Utkarsh Tripathi

164093007

 

FA

 

15

Iyer Venkitesh Shrihari

164093008

 

FA

 

16

Gopikrishnan Chirappurathu Remesan

164094001

 

SP

 

17

Sheeba Sekharan

164094002

 

SP

 

18

Chandan Kumar Adak

164099001

 

RA

 

19

Jamilu Garba

154092001

 

FN

 

20

Hiranya Kishore Dey

154093004

 

FA

 

21

Akansha

154090001

103

TA

 

22

Kriti Goel

154090003

215

UGC

 

23

Asawari Mukund Abhyankar

154093001

PFL

QIP

Manoj K Keshari

24

Dibyendu Mondal

154093002

103

CSIR

 

25

Devika S

154094001

103

SW

Neela Nataraj

26

Souvik Banerjee

154094002

215

SW(Monash)

Siuli Mukhopadhay

27

Rakhi Singh

144094001

215

TA

Ashish Das

28

Gobinda Rakshit

144090001

215

UGC

Rekha P Kulkarni

29

Vivek Tewary

144090002

103

TA

Sivaji Ganesh Sista

30

Sudeshna Roy

144090003

103

UGC

Tony P Joseph

31

Pramod Kumar Sharma

144090004

103

TA

 

32

Samriddho Roy

134093005

103

UGC

Sourav Pal

33

Mukesh Kumar Nagar

134090003

103

INSPIRE

Siv Rama Krishnan

34

Provanjan Mallick

134093001

215

UGC

Tony P Joseph

35

Avijit Panja

134093002

103

CSIR

 

36

Arindam Jana

134093003

103

CSIR

U.K.Anandavardhan

37

Sreelekshmy S

124090002

201

TA

P.Vellaisamy

38

Sudeep Kundu

124093001

215

UGC

A.K.Pani

39

Jai Laxmi

124093002

215

NBHM

Anantanarayan Hariharan

40

Kulkarni Leena Nikhil

124098001

103

CT

S.V.Sabnis

41

Kuldeep Kumar Kataria

114090007

201

UGC

P.Vellaisamy

42

Rajiv Kumar

114093015

215

CSIR

Anantanarayan Hariharan

43

Arunava Mandal

114093016

215

UGC

S G Dani

44

Shuchita Goyal

114090001

215

CSIR

Rekha Santhanam

45

Sunil Kumar Yadav

114090003

201

CSIR

G K Srinivasan

46

Gouranga Mallik

114093003

201

NBHM

Neela Nataraj

47

Ram Murti

114093004

103

CSIR

S Baskar

48

M.M.Radhika

114093006

103

UGC

M.S.Raghunathan

49

Parangama Sarkar

114093008

103

RA

J.K.Verma

50

Harsh Vardhan Mahara

114093009

215

UGC

V.D.Sharma

51

Prasant Singh

114093010

215

CSIR

S.R.Ghorpade

52

Sahasrabudhe Ojas Ravikant Kiran

114093011

103

NBHM

S.G.Dani

53

Parulekar Tushar Digambar

114097001

215

CT

S S Sane

54

Sayan Ghosh

10409308

201

UGC

P.Vellaisamy

55

Priyabrata Bag

10409003

215

TA

Santanu Dey

56

Sajith.P.

10409305

103

CSIR

Niranjan Balachandran

57

Satya Prakash Singh

10409307

215

RA

Siuli Mukhopadhay

58

Triveni Prasad Shukla

10409301

201

UGC

V.D.Sharma

59

Aditya Maheshwari

10409302

201

UGC

P.Vellaisamy

60

Nidhin T.J.

10409304

201

RA

Rekha P Kulkarni

61

Soumen Manna

10409801

201

TA

Ashish Das

62

Ramesh Mondal

09409310

201

CSIR

S.Baskar,Sivaji Ganesh

63

Mohammad Zafar

09409311

201

RA

V.D.Sharma

64

Neelam Gupta

09409001

201

RA

V.D.Sharma

65

Soham Swadhin Pradhan

07409305

PFL

SF

R.S. Kulkarni/M K Srinivasan

PFL\E0PreFab Lab (located near Power House , Hillside)