Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
120 Radhakrishnan R. 1988
119 Veera Basava Kumar Vatti 1988
118 Anilkumar Sainath Vaidya 1988
117 Komaragiri Venkatanandam 1987
116 T. Usha 1987
115 Holehonnur Ramanathan Nataraja 1987
114 R. Ponnalagar samy 1987
113 S. Lalitaa Thirupurasundari 1986
112 Iyer Ananthakrishna Seshadri 1986
111 G. Paran Gowda 1986
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Next  Last