Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
20 Pooran Singh Kushwaha 1975
19 Santi Kumar Ghosh 1975
18 Om Prakash Sharma 1975
17 C. V. Gopalkrishnan Nair 1975
16 Hirdeshwar Saran Saxena 1975
15 Atchuta Seethrama Sarma 1975
14 Pasarakonda Venkata Bhagavata 1975
13 Vivekanand Mishra 1974
12 sanjay Kumar Vij 1974
11 Raj Rani Bhargava 1974
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Next  Last