Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
116 T. Usha 1987
115 Holehonnur Ramanathan Nataraja 1987
114 R. Ponnalagar samy 1987
113 S. Lalitaa Thirupurasundari 1986
112 Iyer Ananthakrishna Seshadri 1986
111 G. Paran Gowda 1986
110 R. Rajasekaran 1986
109 Malamel Issac James 1986
108 M. Thanmban Nair 1986
107 Srinivasan Santhanam 1985
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Next  Last