Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
46 D. N. Holla 1978
45 D. G. Mahajan 1978
44 Mohan Vasudeva 1978
43 Avinash Kumar Banerjee 1977
42 Yalgalwade Shrinivas Murthy Prahalad 1977
41 Uma Srinivasan 1977
40 Nagesh Narasimha Kaulgud 1977
39 Bharati Gundu rao Prakash 1977
38 Prem Kumar Gupta 1977
37 Sundera Kumar Jain 1977
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Next  Last