Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
76 Gagahnan Narayan Jog 1981
75 P. Ganesan 1981
74 Kalpana Yeswant Marathe 1981
73 Narayan Shetty Venkata Vighhesam 1981
72 Tangundu Venkataramah Murthy 1981
71 S. Krishnamoorthy 1981
70 Shivanand Basaidz Hiremath 1980
69 Avinash Digambar Dharmadikari 1980
68 Shrikant Moreshwar Padhye 1980
67 Sudhir Hanumantrao Kulkarni 1980
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Next  Last