Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
66 Labib Jskandar Hanna 1980
65 Babu lal lohar 1980
64 Upadhya venkataramana sambhashiva 1980
63 Suneeta Shankar Puranik 1979
62 pisapati Ramalingaiah Sharma 1979
61 Bambethar Govind Thirtha 1979
60 Kumari Rahael koshy 1979
59 sharad Sadashiv Sane 1979
58 Panniamkurussi Subhadra Ramachandran 1979
57 Hanamantappa Tukkappa Rathod 1979
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Next  Last